นัดหมาย แจ้งซ่อม ศูนย์ซ่อมสี-ตัวถัง

เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาในวันแจ้งเคลม

  • ใบเคลมตัวจริง หรือใบเคลมฟอร์ม (กรอกข้อมูลแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ)
  • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ของผู้ที่แจ้งเหตุ)
  • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
นัดหมายล่วงหน้าศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการกรุณานัดหมายล่วงหน้า

//
*นัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 16.00 น
© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net