ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

ศูนย์ซ่อมสีตัวถังที่ทันสมัย...ต้องที่มิตซูนานา

 •  ช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์

 •  บริการครบวงจร มั่นใจในคุณภาพ

 •  อะไหล่แท้จากมิตซู 100%

 •  รับประกันคุณภาพอะไหล่ 1 ปี หรือ 20,000 ก.ม.

 •  รับประกันคุณภาพงานซ่อมสีตัวถังนานถึง 12 เดือน*

 •  ประเมินราคาแม่นยำ

ขั้นตอนการดำเนินการ

งานซ่อมสี-ตัวถังประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน โดยระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาการอนุมัติซ่อมจากบริษัทประกันภัย คิวการซ่อม ระยะเวลาการสั่งอะไหล่บางชิ้น และจำนวนชิ้นงานที่รับการซ่อม อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่รวดเร็วที่สุดให้กับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าได้นำรถกลับคืนได้ในเร็ววัน ลูกค้าสามารถศึกษากระบวนการทำงานได้จากแผนภาพด้านล่างนี้

บริษัทประกันภัย

เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาในวันแจ้งเคลม

 •  ใบเคลมตัวจริง หรือใบเคลมฟอร์ม (กรอกข้อมูลแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ)

 •  สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ของผู้ที่แจ้งเหตุ)

 •  สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 •  สำเนาทะเบียนรถ

 •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

“โดยปกติแล้วบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมชิ้นส่วนที่เสียหายจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสึกกร่อนจากการใช้งาน หากมีรายการดังกล่าว ลูกค้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง”

© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net