บุคลากรฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณณัฐวัฒน์ วินทะวุฒิ

คุณณัฐวัฒน์ วินทะวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม

TEAM A

อุทัย อธิพัฒน์วาทิน

คุณอุทัย อธิพัฒน์วาทิน

หัวหน้าทีมขาย A
มิตซูนานา มหาสารคาม
ยุทธนา วิลัยสุทธิ์

คุณยุทธนา วิลัยสุทธิ์

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
โสภณ เศรษฐนาม

คุณโสภณ เศรษฐนาม

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
ธนัตถ์ พลคำ

คุณธนัตถ์ พลคำ

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
วรรณธนาต์ อนุไพรพฤกษ์

คุณวรรณธนาต์ อนุไพรพฤกษ์

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
จุฑาทิพย์ คำเดช

คุณจุฑาทิพย์ คำเดช

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม

TEAM B

สุรินทรา นารินนท์

คุณสุรินทรา นารินนท์

หัวหน้าทีมขาย B
มิตซูนานา มหาสารคาม
นุจรี สีน้ำเงิน

คุณนุจรี สีน้ำเงิน

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
พิษณุชัย ภูมิสุวรรณ์

คุณพิษณุชัย ภูมิสุวรรณ์

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม

TEAM C

ชไมพร ทับแสง

คุณชไมพร ทับแสง

หัวหน้าทีมขาย C
มิตซูนานา พยัคฆภูมิภิสัย
มณฑิดา อุปัชฌาย์ใต้

คุณมณฑิดา อุปัชฌาย์ใต้

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา พยัคฆภูมิภิสัย
นัฐพงษ์ เจตินัย

คุณนัฐพงษ์ เจตินัย

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา พยัคฆภูมิภิสัย
ศรายุทธ ขวกเขียว

คุณศรายุทธ ขวกเขียว

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา พยัคฆภูมิภิสัย
© Copyright 2020 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net
Messenger icon