บุคลากรฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณณัฐวัฒน์ วินทะวุฒิ

คุณณัฐวัฒน์ วินทะวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม

TEAM A

อุทัย อธิพัฒน์วาทิน

คุณอุทัย อธิพัฒน์วาทิน

หัวหน้าทีมขาย A
มิตซูนานา มหาสารคาม
ยุทธนา วิลัยสุทธิ์

คุณยุทธนา วิลัยสุทธิ์

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
ธนัตถ์ พลคำ

คุณธนัตถ์ พลคำ

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม

TEAM B

สุรินทรา นารินนท์

คุณสุรินทรา นารินนท์

หัวหน้าทีมขาย B
มิตซูนานา มหาสารคาม
นุจรี สีน้ำเงิน

คุณนุจรี สีน้ำเงิน

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม
พิษณุชัย ภูมิสุวรรณ์

คุณพิษณุชัย ภูมิสุวรรณ์

ที่ปรึกษาการขาย
มิตซูนานา มหาสารคาม

TEAM C

ชไมพร ทับแสง

คุณชไมพร ทับแสง

หัวหน้าทีมขาย C
มิตซูนานา พยัคฆภูมิภิสัย
© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net